Bürgerzentrum Leinfelden-Echterdingen

Bauherr: 
Stadt Leinfelden-Echterdingen
Wettbewerb: 
1990 1.Preis
Leistungsumfang: 
HOAI Lph 1-9
BRI: 
24.000 m³
Bürgerzentrum Leinfelden-Echterdingen dasch zürn architektenBürgerzentrum Leinfelden-Echterdingen dasch zürn architektenBürgerzentrum Leinfelden-Echterdingen dasch zürn architektenBürgerzentrum Leinfelden-Echterdingen dasch zürn architektenBürgerzentrum Leinfelden-Echterdingen dasch zürn architekten